Kontaktovat KUŘÁTKA - Chrudim

Informace o souboru: KUŘÁTKA - Chrudim můžete kontaktovat na této adrese:

  • Vedoucí souboru: Radka Ehrenbergerová, Daąice, tel. 732 972 554, Radka Ehrenbergerová
  • Obecná komunikace: Aleš Lichtenberg, Chrudim, tel. 603463992, Aleš Lichtenberg
  • Zřizovatel: Sdružení rodičů a přátel souboru Kuřátka Chrudim

V případě problémů se stránkami:

NOVINKY

3.9 Obžínky Chrudim pořádáme představení. Soubor působí v Chrudimi od roku 1994. Náměty a inspiraci čerpají děti v bohatém kulturním dědictví Chrudimské Vysočiny.

Prní týden listopadu Tradice Chrudim 17.12. Vánoce v Chrudimi. Děti se věnují zpracování materiálu z oblasti Českého Horácka, Chrudimska, Nasavrcka, částečně i Polabí.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Datum: 31.10.2007 Vystoupení souboru v rámci festivalu Tradice v chrudimskem divadle
Pozvánka
Místo: CHRUDIM

Datum: 16. května v 19.00
večerní představení pro rodiče
Místo: Pardubice

Dětský folkórní soubor Kuřátka | Kontaktní informace