Kuřátka

Akce souboru KUŘÁTKA - Chrudim

děkuje těmto svým sponzorům za jejich přízeň, která nám umožňuje tancovat a zpívat pro radost početnému publiku a samozřejmě vítáme každý příspěvek na naši činnost: