Klávesové zkratky Lotus Notes

pokud používáte Lotus Notes, určitě se vám budou hodit klávesové zkratky. Stačí se je jen naučit ...

Wednesday, 8. August 2007

Klávesové zkratky Lotus Notes

Každý zná nějaké ty klávesové zkratky v nějakém tom programu. Dobře navržené aplikace jich má několik. Já používám klávesové zkratky všude, kde jen mohu, např. v operačním systému. Lotus Notes nejsou výjimkou.

Většinu z kratek znám a nebo jsem je vyzkoušel. Ulehčují prací a to velmi. Pokud si nebude moci vzpomenout na některou z nich, stiskněte v prostředí Lotus Notes klávesu ALT. Tato klávesa vám zobrazí nabídku v podobě kombinačních písmen, které můžete využít také. Nejčastěji pletoucí zkratka je asi F9 a F5. F9 je pro obnovu (refresh) pohledů. F5 je do verze Lotus Notes 8 uzamknutí. Ve verzi Lotus Notes 8 by měla být pro uzamčení (odhlášení) klávesa F9.

Skupiny zkratek se budu snažit nadále rozšiřovat.

Skupiny zkratek:

Základy v poště a kalendáři

 1. ALT + šipka dolu - otevření zaznamenávače data, času a časové zoný v Kalendáři v editovacím režimu
 2. ALT + šipka nahoru - zavření zaznamenávače data, času a časové zoný v Kalendáři v editovacím režimu a uložení výběru
 3. Šipky - pohyb po zaznamenávači data, času, atd.
 4. CTRL + E - edit dokumentu
 5. CTRL + M - vytvoření nového mailu
 6. CTRL + PAGE DOWN - přesun na další den, týden nebo měsíc v kalendáři
 7. CTRL + PAGE DOWN - přesun na vybraný měsíc a den následujícho roku ve vnořeném zaznamenávači data
 8. CTRL + PAGE UP - přesun na předešlý den, týden nebo měsíc v kalendáři
 9. CTRL + PAGE UP - přesun na vybraný měsíc a den předešlého roku ve vnořeném zaznamenávači data
 10. CTRL + S - uložení aktuálního dokumentu
 11. DELETE - označení mailu k mazání (do koše); v kalendáři smaže položku (permanentně)
 12. ENTER - uzavření zaznamenávače data, času a časové zóny a aktivace výběru v nové kalendářové položce a její uložení
 13. ENTER - uzavření aktuálního dokumentu a otevření následujícího dokumentu
 14. ENTER - otevření vybraného dokumentu nebo pohledu
 15. ESC - uzavření zaznamenávače data, času a časové zóny v kalendáři bez uložení (výběru)
 16. ESC - ukončení zaznamenávače data
 17. ESC - (CTRL+W) uzavření aktuálního dokumentu
 18. F3 - Move to next selected document
 19. F4 - (TAB) přesun na další nepřečtený dokument v pohledu

  Poznámka: Jestliže máte zapnutou funkci "Použití Tab klávesy k navigaci mezi nepřečtenými dokumenty" v předvolbách uživatele, jen klávesa F4 vás přesune na další nepřečtený dokument. Klávesa TAB vás přesuna na další nepřečtený dokument dokud bude vybrán poslední nepřečtený dokument. Potom vás přesune na další objekt s nepřečteným dokumentem. Pokud je dokument otevřen pro čtení, klávesa TAB můžete přeskakovat na objekty jakou jsou URL odkazy, linky na databáze a na přílohy.

 20. F6 - přesun na další pole nebo rámec
 21. F9 - obnovení (znovu-načtení) pohledu pošty nebo kalendáře
 22. HOME - přesun na aktuální den ve vnořeném zaznamenávači data
 23. INSERT - přepínání mezi přečteným a nepřečteným dokumentem (mailem)
 24. PAGE DOWN - přesun na následující měsíc ve vnořeném zaznamenávači data
 25. PAGE UP - přesun na předešlý měsíc ve vnořeném zaznamenávači data
 26. SHIFT + Mezerník - výběr předešlého dokumentu v pohledu
 27. SHIFT + CTRL + C - zobrazení Instant Messaging kontakt listu (Lotus Sametime)
 28. SHIFT + CTRL + ENTER - odeslání mailu a otevření nového mailu v editovacím módu
 29. SHIFT + DELETE - smazání mailu (do koše)
 30. SHIFT + ESC - uzavření a uložení současného dokumentu (například v mailu) bez otevřeného dialogu pro zavření
 31. SHIFT + ESC - poslání a zavření mailu
 32. SHIFT + F3 - přesun na předešlý vybraný dokument
 33. SHIFT + F4 - (SHIFT+TAB) přesun na předešlý nepřečtený dokument
 34. SHIFT + F6 - přesun na předešlé pole či rám

vybrat skupinu zkratek î

Navigace napříč Lotus Notes

 1. ALT + B - potom číslo (v uživatelských předvolbách musí být povolena položka rozšířených akcelerátorů) – otevření záložek v záložkovém panelu
 2. ALT + F5 - přepnout Lotus Notes do defaultní minimalizované velikosti
 3. ALT + F7 - potom ŠIPKY, potom ENTER – pohyb pozice aktivního okna
 4. ALT + F8 - potom ŠIPKY, potom ENTER – změna velikosti aktivního okna
 5. ALT + F9 - minimalizace aktivního okna
 6. ALT + F10 - maximalizace aktivního okna
 7. ALT + ČÍSLO - potom ŠIPKY (v uživatelských předvolbách musí být povolena položka rozšířených akcelerátorů) – aktivování akčních tlačítek a menu v akčním panelu
 8. ALT + PODTRHNUTÉ PÍSMENO Z MENU - nebo ŠIPKY – pohyb na další položku menu
 9. ALT + W - potom číslo (v uživatelských předvolbách musí být povolena položka rozšířených akcelerátorů) – otevření okna záložky a přepínání v příkazovém panelu
 10. ALT + W - potom ŠIPKY (v uživatelských předvolbách musí být povolena položka zobrazení menu) – otevření menu okna
 11. ŠIPKY – navigace mezi záložkami v záložkovém panelu nebo stránce
 12. ŠIPKY – navigace mezi ikonami a záložkami plochy
 13. ŠIPKY – navigace objektů jako jsou tlačítka na stránce „Vítejte“
 14. CTRL + BREAK - zastavení operace v běhu
 15. CTRL + F6 - přepínání mezi otevřenými oknySwitch between open windows (například mezi nápovědou a oknem Lotus Notes)
 16. CTRL + L - napiště URL adresu, potom ENTER – zobrazí se příslušná Web stránka
 17. CTRL + Q - nebo ALT + F4       Exit Notes
 18. CTRL + TAB - nebo ALT + PRAVÁ ŠIPKA – přesun na další záložku okna
 19. DELETE - smazání ikony na ploše
 20. ŠIPKA DOLU - přesun na další záznam v replikátoru
 21. END - přesun na poslední položku v replikátoru
 22. ENTER - otevření seznamu s klíčovými slovy pole
 23. ENTER - otevření vybrané ikony na ploše, záložky, položky menu, ...
 24. ESC - ukončení začleněného prvku na stránce „Vítejte“
 25. ESC - nebo CTRL + W – zavření aktivního okna
 26. F1 - nápověda aktuální vlastnosti (nápověda)
 27. F5 - uzamčení (zamknutí ID uživatele)
 28. F6 - přesun na další panel nebo rám
 29. F10 - nebo ALT – výběr z menu (označení)
 30. HOME - přesun na první záznam v replikátoru
 31. PAGE DOWN - přesun na předešlou stránku v replikátoru
 32. PAGE UP - přesun na další stránku v replikátoru
 33. SHIFT + ALT + S - otevření vyhledávacího menu
 34. SHIFT + CTRL - potom ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLU – výběr několika záložek nebo složek
 35. SHIFT + CTRL + ŠIPKY - potom ENTER nebo ESC – akce „Drag and drop“ s ikonami na ploše
 36. SHIFT + CTRL + TAB - nebo ALT + LEVÁ ŠIPKA – přesun na předešlé okno záložky
 37. SHIFT + F6 - přesun na další rám nebo pole
 38. SHIFT + F10 - připojení na obsah menu okna
 39. MEZERNÍK - otevření vybrané položky na stránce „Vítejte“
 40. ŠIPKA NAHORU - přesun na předešlý záznam v replikátoru

vybrat skupinu zkratek î

Databáze

 1. ŠIPKY – přesun mezi položkami
 2. CTRL + N – vytvoření nové databáze
 3. CTRL + O – otevření databáze
 4. ENTER – vybrání položky v přehledu
 5. ESC – ukončení (opuštění) pole
 6. ESC - nebo CTRL + W – zavření aktuální databáze
 7. F9 – aktualizace aktuálního dokumentu (v editovacím módu), pohledu nebo polochy
 8. MÍNUS (-) – sbalení složky v pohledu
 9. PAGE DOWN – přesun dolu na stránku
 10. PAGE UP – přesun nahoru na stránku
 11. PLUS (+) - rozbalení složky v pohledu
 12. SHIFT + CTRL + F9 – aktualizace všech pohledů v aktuální databázi
 13. SHIFT + F9 – přestavení (indexace) aktuálního dokumentu, pohledu, plochy (uživatel musí mít Manager přístup)
 14. MEZERNÍK – označení dokumentu
 15. ŠIPKA NAHORU A DOLU – pohyb v souhrnu (pohledu)

vybrat skupinu zkratek î

Navigace v pohledech, složkách, a v polích

 1. ŠIPKY - (pokud je v uživatelských předvolbách vypnuta funkce Navigace dokumentů pro čtení) – pohyb v souhrnu
 2. HVĚZDIČKA (*) – na numerické klávesnici, rozbalení pohledu, ktegorie nebo složky
 3. BACKSPACE – otevření předešlého dokumentu v aktuálním pohledu nebo složce
 4. CTRL + END – přesun na konec navigačního panelu nebo panelu pohledu
 5. CTRL + HOME – přesun nahoru u navigačního panelu nebo panelu pohledu
 6. END – přesun na vzdálený pravý pohled
 7. ENTER – otevření dalšího dokumentu v aktuálním pohledu nebo složce
 8. ENTER – otevření vybraného pohledu nebo složky
 9. F6 – přesun na další pole nebo rám
 10. HOME – přesun na vzdálený levý pohled
 11. LEVÁ A PRAVÁ ŠIPKA – rozbalení a sbalení pohledů a složek s položkami
 12. MÍNUS (-) – sbalení rozbalených pohledů nebo složeb
 13. PLUS (+) – rozbalení sbalených pohledů, kategorií nebo složek
 14. SHIFT + 8 – rozbalení všech sbalených pohledů, kategorií nebo složek s položkami
 15. SHIFT + BACKSPACE – vybrání předešlého dokumentu v pohledu
 16. SHIFT + F6 – přesun na předešlé pole nebo rám
 17. TAB – přesun na další nepřečtený dokument v pohledu
 18. ŠIPKA NAHORU A DOLU – přesun mezi pohledy a složkami

vybrat skupinu zkratek î

Dialogová okna

 1. ŠIPKA DOLU NEBO VPRAVO – označení další položky v seznamu nebo nastavení volby v dialog okně
 2. ESC – zrušení změn a zavření dialog okna
 3. F1 - nápověda
 4. SHIFT + TAB – přesun na předešlou volbu dialog okna
 5. MEZERNÍK – spojení výchozí nebo vybrané položky v dialog okně
 6. TAB – přesun na další volbu
 7. ŠIPKA NAHORU A VLEVO – výběr předešlé položky v seznamu

vybrat skupinu zkratek î

Okna vlastností

 1. ALT + ŠIPKA DOLU - otevření panelu barev u písma
 2. ALT + ŠIPKA NAHORU – uzavření panelu barev u písma
 3. ALT + ENTER – otevření nebo uzavření panelu předvoleb
 4. CTRL + ALT + ENTER – otevření nebo zavření nástroje v panelu předvoleb
 5. CTRL + END – přesun na poslední záložku panule předvoleb
 6. CTRL + HOME – přesun na první záložku panelu předvoleb
 7. CTRL + PAGE DOWN - přesun na následující panel nastavení
 8. CTRL + PAGE UP – přesun na předešlý panel nastavení
 9. ŠIPKA DOLU A VPRAVO – výběr další položky v seznamu
 10. ENTER – aktivování výchozí nebo vybrané položky v panelu předvoleb
 11. ENTER - uzavření pole barev
 12. ESC – uzavření pole barev
 13. ESC – uzavření panelu předvoleb
 14. F1 – nápověda
 15. SHIFT + TAB – přesun na předešlou položku nebo nastavení v panelu předvoleb
 16. TAB – přesun na další položku nebo nastavení v panelu předvoleb
 17. ŠIPKA NAHORU A VLEVO – výběr předešlé položky v seznamu

vybrat skupinu zkratek î

Čtení dokumentů

 1. ŠIPKY – navigace (pohyb) v dokumentu
 2. CTRL+ PLUS (+) – přesun na další zvýrazněné vyhledávané slovo v dokumentu
 3. CTRL + E – editovat dokument
 4. CTRL + END – přesun na konec dokumentu
 5. CTRL + F – najdi text a zaměň jej
 6. CTRL + G – najde další slovo po spuštění funkce „Najdi text a zaměň jej“
 7. CTRL + HOME – přesun nahoru v dokumentu
 8. CTRL + P – vytisknutí vybraného dokumentu
 9. CTRL + PAGE DOWN – přesun na další záložku v tabulce
 10. CTRL + PAGE UP – přesun na předešlou záložku v tabulce
 11. CTRL + MÍNUS (-) – přesun na předešlé zvýrazněné vyhledávané slovo
 12. ESC – ukončení elementu v dokumentu
 13. ESC – přesun na předešlý odkaz dokumentu
 14. F3 – přesun na předešlý vybraný dokument
 15. F4 - nebo TAB – přesun na další nepřečtený dokument
 16. LEVÁ ŠIPKA – přesun na předešlý odkaz nebo objekt
 17. PRAVÁ ŠIPKA – přesun na další odkaz nebo objekt
 18. SHIFT + F3 – přesun na předešlý vybraný dokument
 19. SHIFT + F4 - nebo SHIFT + TAB – přesun na předešlý nepřečtený dokument
 20. MEZERNÍK – připojení položky v dokumentu
 21. MEZERNÍK – aktivace vybraného objektu
 22. MEZERNÍK – rozbalení a sbalení položky
 23. MEZERNÍK – otevření vybraného linku na dokument, pohled nebo databázi

vybrat skupinu zkratek î

Výběr a přesouvání textu v dokumentu

 1. ŠIPKY – pohyb kurzoru
 2. SCROLL LOCK – rolování stránky (zapnout/vypnout)
 3. CTRL + A – vybrání všeho obsahu v dokumentu
 4. CTRL + C – kopírování vybraného textu nebo objektu
 5. CTRL + ŠIPKA DOLU - přesun v seznamu směrem nahoru
 6. CTRL + ŠIPKA NAHORU – přesun v seznamu směrem nahoru
 7. CTRL + V – vložení vybraného textu nebo objektu
 8. CTRL + X – výběr vybraného textu nebo objektu
 9. DELETE – vymazání grafiky, označeného textu nebo objektu
 10. SHIFT + CTRL + ŠIPKA DOLU - označení textu do bloku směrem dolů
 11. SHIFT + CTRL + LEVÁ ŠIPKA - označení předešlého slova
 12. SHIFT + CTRL + PRAVÁ ŠIPKA - označení následujícho slova
 13. SHIFT + CTRL + ŠIPKA NAHORU - označení textu do bloku směrem nahoru
 14. SHIFT + ŠIPKA DOLU - označení textu od řadku dolů
 15. SHIFT + END - označení textu na konec řádku
 16. SHIFT + HOME - označení textu na začátek řádku
 17. SHIFT + LEVÁ ŠIPKA - označení předcházejícího symbolu
 18. SHIFT + PRAVÁ ŠIPKA - označení následujícho symbolu
 19. SHIFT + ŠIPKA NAHORU - označení textu od aktuálního řadku směrem nahoru

vybrat skupinu zkratek î

Pohyb kurzoru v dokumentu

 1. CTRL + LEVÁ ŠIPKA – začátek aktuálního slova
 2. CTRL + PRAVÁ ŠIPKA – začátek dalšího slova
 3. END – konec řádku
 4. HOME – začátek řádku
 5. SHIFT + TAB – předešlé pole na formuláři
 6. SHIFT + TAB – předešlý řádek v tabulce
 7. TAB – další pole na formuláři
 8. ŠIPKY – pohyb po formuláři
 9. TAB – další řádek v tabulce 

vybrat skupinu zkratek î

Změna vlastností textu a odstavců v dokumentu

 1. CTRL + B – tučné písmo
 2. CTRL + E – přepíná z editačního módu do módu čtení a naopak
 3. CTRL + F – najde další text a zamění jej
 4. CTRL + G – najde další slovo, kdy funkce „Najdi a zaměň“ běží
 5. CTRL + I – italické písmo
 6. CTRL + J – formát odstavce (zarovnání, řádkování, atd.)
 7. CTRL + K – formát textu (písmo, velikost, barva, atd.)
 8. CTRL + R – zobrazení, skrytí pravítka
 9. CTRL + T - Change text style to default (colnebo changes only if the text style was applied using a Paragraph Style)
 10. CTRL + U – podtržení vybraného textu
 11. CTRL + Z - zpět
 12. F2 – zvětšení vybraného textu na dostupnou velikost
 13. F7 - odsazení prvního řádku v odstavci
 14. F8 - odsazení celého odstavce
 15. F9 – obnovení aktuálního dokumentu (v editačním módu), pohledu nebo pracovní plochy
 16. F11 – procházení skrze stylů odstavce (definované v záložce Stylů odkazů v nastavené textu)
 17. SHIFT + CTRL + L – vložení zalomení stránky
 18. SHIFT + F2 – omezení vybraného textu do dostupného velikosti
 19. SHIFT + F7 – zrušení odsazení prvního řádku v odstavci
 20. SHIFT + F8 – zrušení odsazení celého odstavce 

vybrat skupinu zkratek î

Práce v pohledech

 1. CTRL + A – vybrání všech dokumentů v pohledu
 2. CTRL + C – kopírování vybraného dokumentu
 3. CTRL + F – najde text v pohledu
 4. CTRL + P – vytiskutní vybraného dokumentu nebo pohledu
 5. CTRL + V – vložení vybraného dokumentu
 6. CTRL + X – vybrání (vyjmutí) vybraného dokumentu
 7. DELETE – vymazání vybraného dokumentu (přesun do koše, v kalendáři odstraňuje permanentně)
 8. ENTER – výběr položky
 9. F3 – přesun na další označený dokument
 10. F4 - nebo TAB – přesun na další nepřečtený dokument
 11. F9 – znovunačtení aktuálního dokumentu (v editačním módu), pohledu nebo pracovní plochy
 12. SHIFT + CTRL + F9      - aktualizace všech pohledů v aktuální databázi
 13. SHIFT + DELETE – vymazání premanentně vybrané dokumenty
 14. SHIFT + F3 – přesun na předešlý označený dokument
 15. SHIFT + F4 - nebo SHIFT+TAB – přesun na předešlý nepřečtený dokument
 16. SHIFT + F9 – přestavení aktuálního dokumentu, pohledu nebo pracovní plochy (nutná práva Manager)
 17. MEZERNÍK – označení a odznačení dokumentu

vybrat skupinu zkratek î

Práce v Lotus Notes Domino Designer

 1. PRAVÝ CTRL + PRAVÝ SHIFT - změna horizontálního postupu z prava do leva
 2. LEVÝ CTRL + LEVÝ SHIFT - změna horizontálního postupu z leva do prava

Klávesové zkratky při editaci dokumentu (MS Windows)

 1. CTRL + B - tučné písmo
 2. CTRL + T - změna vlastností textu        
 3. CTRL + W - nebo ESC – zavření dokumentu     
 4. SHIFT + ESC - uzavření a uložení aktuálního dokumentu bez otevíracího dialogu 
 5. CTRL + C - kopírování vybraného textu nebo objektu      
 6. CTRL + X – vyjmutí vybraného textu nebo objektu
 7. DELETE – smazání vybraného textu nebo objektu
 8. F2 – zvětšení textu do dostupné velikost
 9. CTRL + F - najde text a zamění jej
 10. CTRL + G - najde další text a zamění jej
 11. CTRL + J – formátování odstavců (okraje, odsazení, atd.)
 12. CTRL + K – formátování textu (písmo, velikost, barva, atd.)
 13. F8 - (SHIFT+F8 - krok zpět) odsazení odstavce  
 14. F7 - (SHIFT+F7 - krok zpět) odsazení prvního řádku odstavce     
 15. CTRL + SHIFT + L – vloží konec stránky          
 16. CTRL + I – italický text (kurzíva)           
 17. CTRL + PRAVÁ ŠIPKA – skočí na začátek dalšího slova          
 18. CTRL + PRAVÁ ŠIPKA – skočí na začátek aktuálního slova      
 19. SHIFT + F8 – odstranění odsazení odstavce      
 20. SHIFT + F7 – odstranení odsazení prvního řádku odstavce         
 21. CTRL+V – vloží            
 22. SHIFT + F2 - Reduce selected text to next available point size   
 23. CTRL + S – uloží aktuiální dokument    
 24. CTRL + A – vybere vše (obsah) v dokumentu     
 25. SHIFT + PRAVÁ ŠIPKA – vybere další symbol (znak)
 26. SHIFT + LEVÁ ŠIPKA – vybere předešlý symbol (znak) 
 27. SHIFT + END – vybere text od aktuální pozice do konce řádku
 28. SHIFT + HOME – vybere text od aktuální pozice na začátek řádku
 29. SHIFT + ŠIPKA DOLU – vybere text od aktuální pozice do konce řádku a druhou stranu následujícho řádku
 30. SHIFT + ŠIPKA NAHORU - vybere text od aktuální pozice na začátek řádku a druhou stranu předešlého řádku    
 31. CTRL + Z – krok zpět   
 32. CTRL + U – podtrhnuté písmo

vybrat skupinu zkratek î

zdroj: IBM

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2023 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS