Lotus Domino jako Windows service

jak odebrat, přidat, změnit titulek Lotus Domino služby ve Windows

Friday, 10. August 2007

Lotus Domino jako Windows služba


Při instalaci produktu WebSphere portál verze 6 jsem se setkal s problémem, kdy jsem musel odebrat WebSphere portál připojený přes LDAP na Lotus Domino ze služeb. To mě vedlo k zamyšlení, jak odstranit  Lotus Domino. Službu můžeme pozastavit, ukončit, naplánovat její spuštění a určit, pod jakým účtem se bude spouštět. Odstranění Lotus Domino serveru z Windows služeb není asi potřeba, jako u portálu WebSphere, kde je to nutnost pro správný průběh instalace. U serveru Lotus Domino můžeme odebrat službu také.


Službu je možné přidat již při instalaci serveru Lotus Domino nebo při spouštění. Já se zmíním o třetí možnosti.

ntsvinst.exe

Lotus Domino obsahuje nástroj ntsvinst.exe, který najdete v adresáři <Lotus/Domino root>. Tento .exe soubor myslím obsahuje server Lotus Domino od verze 4x. Ve verzi Lotus Domino R5 byl odebrán a od verze 6.x by měl bý stále.

Tip: pokud máte Lotus Domino ve verzi 5, sežeňte si ntsvinst.exe třeba z verze 4.x a nakopírujte ho na stejné místo. Fungovat by měl také.

Pomocí příkazové řádky (command line - start > spustit > cmd) přejděte do adresáře <Lotus/Domino root> (stejný adresář, kde je notes.ini). Zde naleznete soubor s názvem ntsvinst.exe. Pokud použijete parametr /?, zobrazí se Vám nápověda.

Nástroj ntsvinst pro správu Lotus Domino služby

Zde je nápověda:

Usage: ntsvinst [options]
-c Create Notes Service
-d Delete Notes Service
-t "Title for Notes Service"
Example: -t"Domino Server - ALICE" -i Full path to NOTES.INI
Example: -ic:\notes\alice\data\notes.ini

Pro odebrání Lotus Domino serveru jako služby:

  1. Klikněte na Start -> Nastavení -> Ovládací panely. Dvakrát klikněte na Nástroje pro správu a potom přejděte na Služby.
    Tip: start > spustit > services.msc
  2. Najděte službu Lotus Domino, standartně bývá pojmenována "Lotus Domino Server (lotusdominodata)".
  3. Otevřete příkazový řádek.
  4. Přejděte do adresáře Lotus/Domino.
  5. Postupujte podle následujících kroků:

ntsvinst -d -t"Lotus Domino Server (lotusdominodata)"

Pozn.: Mezi -t a uvozovkami není mezera. Příkaz není case-sensitive - nezáleží na velikosti textu.

Obnovte (F5) seznam služeb Windows. Již by zde služba "Lotus Domino Server (lotusdominodata)" být něměla.

Seznam Windows služeb s Lotus Domino Serverem

Pro reinstalaci (obnovení) služby:

  1. Otevřete příkazový řádek.
  2. Postupujte podle následujících kroků:

ntsvinst -c -t"Lotus Domino Server (lotusdominodata)" -i<Lotus/Domino root>\notes.ini

Pozn.: Mezi -t a uvozovkami není mezera. Příkaz není case-sensitive - nezáleží na velikosti textu.

Obnovte (F5) seznam služeb Windows. Již by zde služba "Lotus Domino Server (lotusdominodata)" být měla.

Přidání a odebrání Lotus Domina jako služby

Jak je zde vidět, ntsvinst.exe nevypisuje žádné informativní zprávy o přidání nebo odebrání, nezbývá nic jiného než věřit .
systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS