Migrace pošty z Outlooku Express do Lotus Notes

přesun mailové databáze z MS do Lotus Notes

Tuesday, 18. December 2007

Migrace mailů

V případě, že potřebujete provést migraci (převod mailů) z e-mailového klienta Microsoft Outlook Express do Lotus Notes, můžete tak provést pomocí utilitky, kterou v sobě mají přímo klienti Lotus Notes, tuším od verze 7.

Pro korektní převod bez problémů musí být Lotus Notes nainstalovaný. To znamené, že žádné emulace pomocí kopírování . Je také nutné mít nainstalovanou podporu pro migraci dat. Pokud ji nemáte nainstalovanou, stačí projít instalací znovu a při výberů instalovaných komponentů zatrhnout volbu instalace migračních nástrojů. Ze strany MS Outlook Express je zapotřebí, aby byl tento e-mailový klient nastaven jako výchozí. K migraci je zapotřebí domino server (viditelný), se kterým se bude prostřednictvím protokolu IMAP synchronizovat pošta MS Outlook Express a Lotus Notes.

Pokud máme splněny následující podmínky, můžeme spustit utilitu nupgrade. Pomocí příkazového řádku (cmd) přejdeme do složky, kde máme nainstalované Lotus Notes (C:\Program Files\Lotus\Notes) spustíme utilitu pomcí příkazu Nupgrade.exe 4. Po chvíli nám vyskočí wizard, kde jen akci potvrdíme tlačítky next a finish. V průvodci zadáme pouze název účtu, uživatelské jméno a domino server, na kterém nám poběží IMAP. Akci potvrdíme a tlačítkem exit ukončíme wizarda.

Wizard v podstatě vytvoří v Microsoft Outlook Express IMAP účet s připojením na daný domino server.

Po ukončení wizarda spustíme Outlook a přejdeme na nově vytvořený účet. E-mailový klient po nás bude chtít heslo k uživatelskému účtu v dominu. Po zadání se připojíme na příslušný domino server. Poté nám nezbývá nic jiného, než pomocí metody drag&drop přesunout emaily z jednoho účtu do druhého. V případě složek je akce komplikovanější, neboť složky nejdříve musíme vytvořít a maily poté přesunout. Pomocí této migrace jdou přesunout i kontakty. Jde o opačnou situaci migrace kontaktů, která je popisována na jednom z předchozích článků. Z nabídky Soubor - Export - Address book vyberte Lotus Notes Personal Address Book a akci potvrďte pomocí tlačítka export. Poté vyberte "Notes Personal Address Book" a akci dokončete tlačítkem "Migrate". V poslední fázi stačí jen v účtu Lotus Notes (IMAP) vybrat a zaškrtnout všechny složky k synchronizaci a stisknout tlačítko synchronizovat. Poté dojde k synchronizaci a v Lotus Notes mail databázi budete vidět svoje maily.

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS