Obarvení v Lotus Notes je fajn, ale jen pro tři?

jak zvětšit počet barevných schémat v Lotus Notes 8

Monday, 30. March 2009

Návod popisuje, jak změnit design šablony pro poštovní šablonu LN8 (8.0.2) pro vícenásobné nastavení barev pro adresáty tak, aby se v pohledech e-maily od těchto adresátů označovaly. V základu je možnost nastavit pouze 3 barvy. Popíšu tedy, kde co změnit, aby jsme jich měli více.

Všechny pohledy mají v prvním sloupci sloupec ColorColumn, který je skrytý. Tento sloupec má hodnotu use value as color, a také user definable. V této hodnotě je profile dokument ColorProfile. Jako hodnota je zde @UserName, které koresponduje s polem $ToStuff. V tomto dokumentu je mimo jiné pole $Sender1, ve kterém je formule pro výpočet barveného schématu pro dané uživatele.

Barevné schéma se definuje přes vlastnosti (nastavení) pošty. Ta využívá CalendarProfile. V tom je na Mail – Attention Indicators možnost nastavit barevné schéma pro jednoho či více adresátů.

Úprava CalendarProfile

Nejdříve tedy upravíme formulář CalendarProfile. Nastavení jednotlivých barev obstarávají pole SenderList,dspSenderList,SenderB,dspSenderB, SenderF a dspSenderF spolu s třemi vypočítavanými hodnotami. Tyto pole odpovídají vždy jednomu nastavení. Nejlepší je tedy zkopírovat existující řádek těchto polí a přidat je k ostatním.

CalendarProfile - pole nastavující barevná schámata

Nesmíme samozřejmě zapomenout na úprav všech hodnot uvnitř polí, tedy Computed Value, Input Translation a Hide when formula is true. Skrytí závisí na poli $DPLocked.

pole $Sender1

V poli $Sender1 je výsledek veškerho nastavené barevných schémat, které existují. Tento výsledek se pak odesílá do profile dokumentu ColorProfile do téhož pole.

V poli $Sender1 musíme udělat celkem 4 úpravy. Tak jako jsou zde hodnoty pro list1, list2 a list3, doplníme zde analogicky hodnoty z polí ImplodeSenderList. I u tohoto pole nezapomeneme změnit všechny formule.

Nezapomeneme rovněž na úpravu tlačítka Restore Default Colors, pomocí kterého se obnovují výchozí hodnoty barev.

MailPolicy - CastAttentionIndicator

Pokud máme vše vytvořeno a nastaveno, můžeme pokračovat dále editací knihovny MailPolicy, konkrétně podtřídu CastAttentionIndicator.

Třída CastattentionIndicator

V této třídě upravíme pouze statické pole MyArrayList. Nezapomeneme tedy správně alokovat pole. Do MyArrayList přidáme řádky pro každé barevné schéma:

  • MyArrayList(n) = "SenderXList"
  • MyArrayList(n+1) = "SenderXB"
  • MyArrayList(n+2) = "SenderXF"

Vše uložíme a můžeme začít testovat.

Jako doporučení jen zmíním rozvržení formuláře. Pokud budete mít barevných schémat více, je dobré nastavit zobrazení tabulky jako "Show all table rows".

A takto může vypadat výsledek .

Náhled došlé pošty

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS