Pár triků pro Domino Web Access

rss, atom a další věci nad poštou

Thursday, 2. July 2009

Pro ty, kteří netuší, co Domino Web Access vůbec je, si pod DWA lze představit webový přístup k poště. Od verze 8.x doznala hodně změn, hlavně ty týkající se designu.

Ovšem pomocí nastavení si lze zpřístupnit či nakonfigurovat některé z užitečných funkcí. Mezi ně můžeme například zařadit RSS a ATOMy nad doručenou poštou.

RSS/ATOM DWA

K aktivování této "služby" stačí zadat jeden z následujících parametrů do server notes.ini:

iNotes_WA_Feeds=rss
iNotes_WA_Feeds=atom
iNotes_WA_Feeds=atom,rss

Je nutné poté restartovat http task (i pro uživatele Ytrie).

RSS i ATOM však může být zabezpečen přes ssl. K tomu slouží další parametry iNotes_WA_FeedsSecured a iNotes_WA_FeedsProtocol.

Jeden z dalších parametrů je iNotes_WA_Areas, pomocí kterého lze zapnout či vypnout zobrazované záložky. Parametr má formát:

iNotes_WA_Areas=ABCDEF, kde písmena A B C D E F mohou nabývat 0 či 1.

A = Welcome
B = Mail
C = Calendar
D = ToDo
E = Contacts
F = Notebook

Takovýchto užitečných parametrů je celá řada, lze je najít na stránkách IBM.

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS