Zobrazení podformuláře na základě stavu nějakého pole

Výpočet pro vypočtené podformuláře se provádí v události Open, takže jakmile formulář je otevřen, nemůžeme změnit podformulář na základě stavu nějakého pole.

Wednesday, 18. August 2010
  1. Vytvořte formulář (může být výchozím)
  2. Vytvoření požadovaného pole či akce
  3. Chceme otevřít podformulář založen na výběru hodnoty daného pole (tlačítka atp.)
  4. Vložte následující kód do onExit (onClick), popřípadě do akce.

 

Dim ws As New NotesUIWorkspace
Dim uidoc As NotesUIDocument
Dim new_uidoc As NotesUIDocument
Dim doc NotesDocument
 
Set uidoc = workspace.CurrentDocument
Set doc = uidoc.Document
Call doc.computewithform (True, False)
Call Workspace.SetTargetFrame ("")
Set new_uidoc = Workspace.editdocument (True, doc)
uidoc.document.saveoptions = "0"
Call uidoc.close
'Obnovit dokument
Call new_uidoc.reload
Call new_uidoc.refresh

Tento kód mě zatím za žádných okolností nezklamal.


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2023 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS