Zrušení služeb portálu WebSphere v6

zrušení služby portálu WebSphere v6 pomocí utility wasservice

Tuesday, 17. July 2007

Při instalaci portálu WebSphere v6 na platformu Windows se automaticky vytvoří služby na spouštení serveru server1 a WebSphere_portal při startu systému.

Služby samy o sobě fungují, autostart jede. Někdy ovšem může skončit spouštění s varováním a v takovém případě se nepředá řízení dál.

ADMU7711E: Unexpected exception associated with
WASService.exe: exitCode = -1 during processing
of a server with the name: WebSphere_Portal.

Při běžném rutinním používání to nevadí, Portal server naběhne, jak má. Může to ovšem vadit, pokud zpočátku systém konfigurujete (přepojení na LDAP, rozjetí WCM apod.). Při těchto nastaveních se využívá WPSconfig, který sám spouští celou řadu jednotlivých akcí, ze kterých se skládá ten který úkon (např. již zmíněné přepojení bezpečnosti na LDAP). Jednou z těchto akcí bývá právě spuštění Portal serveru. Pokud při tomto spouštění dojde k warningu, portal se sice spustí, ale nepředá řízení dále, takže další akce se nespustí.

Jak z toho ven? Jednoduše: na chvíli vypněte Portal jako Windows service. Až bude nastavování Portalu dokončeno, můžete ji zase nechat vytvořit.

Zrušení služby:

<websphere_dir>\AppServer\bin\wasservice -remove <servicename>
 
tedy například (myNode je systémové jméno počítače), toto se liší od postupu Petra Kunce, kdy k odebrání server1 nedošlo:

Služby WebSphere portálu

zrušení služby portálu:

<WebSphere_dir>\AppServer\bin\wasservice -remove WebSphere_Portal_myNode

zrušení služby server1:

<WebSphere_dir>\AppServer\bin\wasservice -remove myNode

Příkazový řádek - zrušení služeb WebSphere portálu

Službu potom můžete znovu vytvořit pomocí příkazu:

<websphere_dir>\AppServer\bin\wasservice -add <servicename> -serverName <servername> -profilePath <quotedProfilePath> -wasHome <quotedWasHome> -userid <windowsadminuser> -password <windowsadminps>
 
Tedy například:

C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\wasservice -add WebSphere_Portal_myNode -serverName WebSphere_Portal -profilePath "c:\IBM\WebSphere\profiles\wp_profile" -wasHome "c:\IBM\WebSphere\AppServer" -userid Administrator -password password

zdroj: http://www.petrkunc.net/lotus/1159400057-portal-6-a-windows-sluzby.html

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2023 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS