LDAP: error code 50 - Insufficient Access Rights

Editace profilu v portálu - problém s datovým systémem backend

Friday, 7. March 2008

Lotus Quickr

Asi součástí každého školení portálu je seznámit budoucí uživatele s tím, že si mohou změnit uživatelské údaje, popřípadě další, které jim povolíte jako administrátoři. Toto samozřejmě čekalo i mne. Demonstrativně jsem chtěl ukázat, jak si lze jednoduše změnit heslo.

Při pokusu změnit heslo došlo k chybě: LDAP: error code 50 - Insufficient Access Rights. To mě napovědělo, že bindovací uživatel nemá povolen přístup write přes LDAP. Po chvilce hledání jsem našel, co jsem hledal. Při konfiguraci LDAP serveru jsem zapoměl zapnout povolení zápisu. Toto se měni v Domino Directory. Konkrétně v konfiguračním dokumentu (musí být aplikován pro všechny servery, jinak se vám záložka LDAP nezobrazí) je volba povolení zápisu. Zde lze i nastavit a přiřadit LDAP atributy.

Po restartu Domina vše fungovalo. Toto je součástí konfigurace a zprovoznění portálu, ovšem stane se, zapomene se .

 

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2021 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS