Lotus Quickr for Domino

- minutky při konfiguraci

Tuesday, 15. April 2008

Administrace a nastavení

Lotus Quickr

Pokud jste někdy zkoušeli instalovat Lotus Quickr v dominové verzi, určitě jste se také snažili o nějakou konfiguraci. A právě ta je úplně jiná než v portálové verzi, kde máte administraci ulehčenou v podobě konfigurace z webového rozhraní a tam je celá administrace jako na talíři.

V dominové verzi toho na webu k nastavení není. První věc, která vás asi bude zajímat, je překlopení portálu na nějaká ten zdroj uživatelů ať je to nějaké LDAP v podobě Domino nebo samotné Domino Directory. Lze ještě nastavit přidávání uživatelů mimo tyto zdroje což lze využít třeba pro nějaké přístupy zákazníků.

Pak lze ještě nastavit uživatele, kteří mohou vytvářet místa nebo administrovat celý portál. Právo vytvářet místa je podmnožinou administrace portálu, tudíž jako administrátor můžete rovněž vytvářet místa. Tím se dá říci, že co se týče administrace a konfigurace kromě změny themeplate je to vše.

Lze ještě nastavit tyto hodnoty:

  • Enable/Disable ActiveX and Java
  • Enable/Disable Form PlaceBots
  • File Attachment Size Limit
  • Specify Sametime Servers
  • Domino Offline Passthru Server
  • Alternate Offline Download URL
  • Email Link Format
  • Calendar Subscriptions
  • Calendar Type

Bližší popis funkcí nastavení asi není třeba uvádět. Pro hlubčí změny musíme ke konzoli serveru.

Odebrání místa

Jedním z takových administrátorských úloh může být smazání místa z Lotus Quickru. K tomu nám pomůže příkaz qptool zadaný na konzoli serveru ve tvaru:

load qptool remove -p <jmeno_mista>

Pomocí tohoto tasku označíme dané místo pro smazání. K úplnému smazání spustíme ještě úlohu:

load qptool remove -cleanup

Tato úloha odstraní všechna místa, která jsou označena ke smazání. Všechna místa lze najít v databázi placecatalog.nsf. V ní lze upravovat místa dodatečně. Odstraňovat místa lze i pomocí dávky, buď zadáním nebo XML souborem.

Lotus Quickr Entry

Novinkou ve verzi 8.1 je tak zvaný Lotus Quickr Entry. Je to jakýsi jednoduchý způsob sdílení informací v podobě dokumentů napříč celou firmou bez nutnosti oprávnění druhé strany. Jde vlastně o to, že jako vlastnici takového svého "místečka" nahrajete soubor na server a odešlete notifikaci uživatelům, se kterými chcete daný dokument obeznámit. Po úvodní instalaci nemá takové místo žádný uživatel.

Lotus Quickr Entry

Z toho důvodu se nebojte prázdné stránky, která se vám zobrazí po kliknutí na odkaz My Files. Je to jen z toho důvodu, že Vám dosud nebylo místo zřízeno. Pod odkazem Find Shared Files se skrývá volba vyhledávání míst pomocí jména uživatele.

Vytváření Quickr Entry

V první řadě je dobré vědět, že musí být povolen Domino Serverlet Engin na straně serveru Domino. V instalaci serveru se nachází volba  Install Quickr Entry > Yes - Allow creation of personal places only. S touto volbou vytváří místa pouze administrátor. Z bezpečnostího hlediska je to určitě krok správným směrem, neboť soubory se uploadují na server, který určitě nedisponuje neomezeným diskovým prostorem. Z toho důvodu je dobré vědět o každém takovém místě.

K tomuto úkonu se použije jak jinak než nástroj zde již zmiňovaný qptool.

load qptool createentryplace [argument]

Argumenty jsou celkem tři. První je přepínač -e. Pomocí něj definujeme e-mail uživatele, kterému se má vytvořit místo.

load qptool createentryplace -e jmeno_prijmeni@firma.cz

Dalším takovým je přepínač -u. Tím specifikuje uživatele uživatele z LDAP pomocí přesného zadání v kanonickém tvaru, například:

load qptool createentryplace -u CN=Jmeno Prijmeni,O=Firma
-e jmeno_prijmeni@firma.cz

E-mail zde slouží pouze pro vytvoření jména místa. To je ve tvatu jmeno_prijmeni_at_firma_cz. Je ovšem příjemné změnit si jméno místa třeba na tvar jmeno_prijmeni. To docílíme pomocí přepínače -d. Samozřejmě že i zde lze vytvořit místa pro více uživatelů pomocí XML souboru.


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS