WCM v Lotus Quickru

e-mailová akce a sled prací

Wednesday, 7. January 2009

Jedna z výhod Lotus Quickr ve verzi J2EE je WCM - Web Content Management. Některé předdefinované šablony míst jej i využívájí, například Oznámení nebo Blog. Dá se říci, že pokud v tom umíte, dají se v tom dělat rozsáhlé redakční systémy, které splní vše potřebné.

Workflow - sled prací

Můžete například využít sled prací (Workflow) či e-mailovou notifikaci. Problém ovšem je, že v případě Lotus Quickr naproti Websphere portálu musíte toto nakonfigurovat. Pokud si totiž vytvoříte nějaké akce sledu prací, pak jednotlivé fáze, neexistuje způsob, jak dané workflow nastavit pro redakční šablonu. Problém spočívá v souboru WCMConfigService.properties, pomocí kterého lze WCM nastavit. Tento sobor najdete v root adresáři Lotus Quickr v podsložce PortalServer\wcm\shared\app\config\wcmservices.

Pokud chcete povolit přidělení sledu prací v redakční šabloně, nastavte následující parametr:

control.Template=com.aptrix.pluto.workflow.WorkflowControl

Pokud jej chcete naopak vypnout, ponechte tento parametr nevyplněn.

WCM sled prací

Způsobí to zobrazení nabídky sledu prací v redakční šabloně. Má to ale jeden háček. Změna se projeví až u nově vytvořených či modifikovaných šablon. Po úpravě souboru restartujte server, aby se změny projevily.

E-mailová akce

Jedná se o akci sledu akcí. Pomocí ní můžete odesílat e-maily přímo z WCM. Aby jste mohli ovšem tyto e-maily odesílat, musí být nastaveny SMTP parametry ve stejném souboru jako je uveden u sledu prací. Je nutné jen upravit oblast #SMTP Mail Setup korektními údaji. Opět stačí restart serveru, aby se změny projevily.

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2021 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS