Portálové řešení - Lotus Quickr - vyhledávání

Lotus Quickr - 9 díl – vyhledávání

Thursday, 6. November 2008

V dnešním díle se podíváme trochu na vyhledávání v portálu. Možná jste si všimli, že jsem jeden tématický okruh přeskočil. Jedná se o skinování, které se dá popsat obsáhleji, a proto si na něj budete muset počkat trochu déle. Pokusím se zapracovat i nějakou ukázku.

Nyní již k dnešnímu dílu. Asi vás nepřekvapí, že Lotus Quickr vyhledává fulltextově. Ve své podstatě to znamená, že prohlíží vše, co lze na portálu spatřit okem. Pokud jsou data v portálu dobře strukturovaná, pomáhá to a usnadňuje při vyhledávání, které si uživatel může přizpůsobit. Strukturovaností myslím například využití metadat dokumentu, vytváření vlastních polí k uchovávání dat a tak podobně. Dá se pomocí nichž  totiž pohodlně vyhledávat.

Od Lotus Quickru jako takového se očekává, že bude uchovávat nepřeberné množství dat. Proto je dobré si uvědomit, že Lotus Quickr prohledává fulltextově i přílohy, které v portálu máte. Mám na mysli například word dokumenty a jim podobné. Všechny výsledky vyhledávání jsou zobrazeny přehledně v "tabulce", seřazeny podle relevance.

Při vyhledávání mám pomáha "průvodce", kde si uživatel může zvolit typy dokumentů, oblast hledání atp. Problém ale nastává při hledání složitějších dotázů, kdy je dobré znát pár logických a binárních (AND, OR, NOT) operátorů.

Je také dobré vědět, že vyhledávat můžete odkudkoli. Pokud máte standardní vzhled, tak najde vyhledávací pole hned v záhlaví. U pole je ještě roletka, kde si uživatel může vybírat mezi tak zvanými scopes, nebo-li rozsah. Některé rozsahy jsou standardní, některé se vytvářejí dynamicky podle míst, a některé si můžete vytvořit sami. To se hodí zejména třeba pro nějaká data, které jsou navzájem provázaná, často se v nich hledá a jsou někde na stejném místě.

Vytvoření rozsahů

K vytvoření tohoto rozsahu musíte mít práva administrátora. Přihlaste se tedy a přejděte do administrace (Site administration/Advanced administration). Přejděte do sekce správy vyhledávání (manage administration). Měli by jste vidět celkem tři položky, a to: Services, collection a scopes.

Služby

Standardně po instalaci Lotus Quickru jsou již některé služby přístupné. Je to verze od verze. Výchozí "Default Content Model Search" je služba pro vyhledávání obsahu v PDM a WCM. Druhou je "Portal Content Source Service", která se používá pro stránky všeobecně. Služby vlastně představují způsob, jakým se prohledává, zjednodušeně řečeno. Služby se zejména využívájí v případě vzdálených portálových zdrojů. Například cluster.

Kolekce

Kolekce sami o sobě nic nedělají. Ono vlastně jedno bez druhého je "ničím" . Z kolekcí se tvoří právě rozsahy. Kolekcí například lze určit jazyk vyhledávání. Kolekce se přiřazuje službě. Defaultně tedy pod "Content Model Search". U kolekcí vytváříme tak zvané obsahy. Například si můžeme vytvořit obsah pod url nějaké wikipedie. Dáme tak k dispozici uživateli vyhledávat i třeba v největší wikipedii na světě přímo z portálu. K obsahu můžeme přiřazovat pravidla, nastavit počet vrácených výsledků atd.

Rozsahy

To jsou právě ty položky v roletce u vyhledávacího pole. Můžeme teda nadefinovat vyhledávání v reportech CRM, Google nebo třeba v již zmíněné wikipedii. V rozsahu akorát nadefinujeme kolekce, ve kterých chceme pomocí této volby vyhledávat. Z toho plyne, že můžeme kolekce libovolně sdružovat do rozsahů. K rozsahům můžeme přiřazovat také tématické ikonky, které se zobrazí přímo v roletce.

Vytvoření těchto tří složek není težké. Důležité je ovšem ovědomit si, co přesně chceme vyhledávat a zda to je potřebné.

Dotazy

Pro uživatele je dobré vědět, jak svoje požadavky na vyhledání trochu více specifikovat, což jim zaručí vyhledání opravdu těch dokumentů, které potřebujou. Tyto vyhledavací dotazy můžeme jako administrátoři logovat a získat tak přehled, co uživatelé nejčastěji vyhledávají, tedy potřebují.

Vytváření dotazu hledání

Pro vytváření dotazu je dobré něco vědět o indexaci portálu. Nejsou třeba indexovány prázdné mezery, například mezi slovy: tedy tomas hanus jsou dvě slova. Dalším typem je zalomezí řádku:

tomas
hanus

- je indexováno jako samostatná slova, ale

tomas-
hanus

- je indexováno jako jedno slovo tomashanus.

Tečka, čárka nebo tečka na konci řádku. Nejsou indexovány společně, pokud před a za není písmeno nebo číslice.

ixulot.ooo.cz
- je indexováno jako jeden výraz

Otazník ( ? ) a vykřičník ( ! ). Otazníky nebo vykřičníky oddělují slova a nebudou indexována, pokud nejsou následována písmenem. Ostatní znaky jako hranaté závorky, složené atd nejsou indexovány.

Dotazy jako takové fungují ve své podstatě jak jsme zvyklí například z google. Tedy do uvozovek dáváme přesné slovní spojení. Znak hvězdičky * používáme v případě libobolného písmenka, nebo náhrady. Například "*os" nám vyhledává "los", "kos" atp. Můžeme využívat také operátoru + a -, tedy je a není. Například "+*os" AND "-los" nám portál vyhledá "*os", kde zároveň *os není rovno "los". Lze to tedy různě kombinovat.

Ještě takové doporučení na závěr. Pokud se vám nezobrazují žádné výsledky, ověřte si preferovaný jazyk u ID uživatele. Kolekce můžou být nastaveny na jiný preferovaný jazyk a z toho důvodu vám portál nevrací žádné vysledky. V případě změny kolekce je nutné kolekci resetovat.

 [předchozí článek] [obsah]


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2021 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS