Uvedené položky nelze uložit jako MIME

"The Items Listed Cannot Be Saved as MIME. Continue?"

Tuesday, 28. July 2009

tuto hlášku můžete obdržet v případě, že posíláte například něco "nezkonvertovatelného" do MIME (page break, tlačítko atp) do sítě internet v Lotus Notes. Pokud začnete hledat řešení, narazíte na technote, kde je chyba popsána. Hláška se objeví samozřejmě pouze v případě, že je aktivována volba MIME Save Warning v nastavení klienta Lotus Notes.

MIME Save Warning

Dialog nás jen informuje o tom, jaké elementy se z poštovní zprávy odstraní. To znamená, že se tlačítka a podobné věci nedoručí adresátovi. V Lotus Notes verzi menší než je 8 nám toto nevadí. Tlačítko stejně využijeme jen v Lotus Notes, kde komunikace probíhá pomocí svého protokolu. Ovšem v klientech Lotus Notes 8.* s tímto problém mít budete. Tedy pokud používáte "vlastnost" Recent Contacts, tedy automatické ukládání kontaktů, pomocí nichž lze následně pohodlně vybírat.

Takovým neduhem ovšem je, že se kontakty ukládají dosti nekontrolovatelně. Dle mého by stačilo, kdyby se ukládaly pouze ty kontakty, které nemá uživatel v adresní knize a nejsou ani v domovské adresní knize serveru. Pokud tedy máte uživatele, kterému chcete poslat kód v tlačítku, v Recent Contacts, pak se vám tato zpráva zobrazí a následně tlačítko či podobný prvek neodešle. Jediné řešení je kontakt smazat z pohledu Recent Contacts, který najdete v lokální adresní knize.

Z tohoto důvodu je dobré si funkci na ukládání kontaktů vypnout či modifikovat.

 


systém spravován pomocí webmaker.ooo.cz
©2006-2024 Tomáš Hanus | ixulot | ixodesign.cz | RSS